HVORDAN VI ARBEJDER MED BÆREDYGTIGHED

Vores projekter
 

I løbet af foråret 2019 installeres en kompostbeholder på naturområdet på afdeling Øst. På 5. årgang har vi arbejdet med kompostering. Vi har undersøgt hvad der sker ved mikrokompostering. Derfor vil årgangen i Naturområdet gerne stå for vedligeholdelsen af kompostbeholderen. Den komposterede muld vil blive anvendt i de dertil opstillede...

Vi har indtil 2019 indsamlet vores madaffald i klasserne, i madkundskab og i forbindelse med skolens deltagelse i LOMA(lokal madproduktion), og håndteret det som alm. restaffald. Med andre ord er det kommet i vores fælles restaffald-container sammen med andet restaffald. Det har vi arbejdet med på 5. årgang. Vi har undersøgt, at madaffald kan...

5. årgang på afdeling Øst har i dette forløb arbejdet med genanvendelse af affald. Vi har undersøgt vores genanvendelse hjemme hos os selv via spørgeskemaer. Vi har været på besøg på Svendborg kommunes genbrugsstation samt på vores kraftvarmeværk, hvor restaffald fra hele kommunen bliver afleveret og anvendes som fjernvarme og el-produktion. Alle...

Vi har på vores skole siden 2017 indsamlet papiraffald. På vores skole indkøber vi ca. 6000 kg papir hvert skoleår. Før vi startede dette projekt op blev papiraffaldet indsamlet i vores restaffaldscontainer og kørt til Svendborg Kraftvarmeværk, hvor det blev brændt og anvendt til varme- og elproduktion. Dette udleder ca. 14 tons Co2 årligt, og det...